เพิ่มประสิทธิภาพการรักษามาตรฐานในอนาคต

แนะนำว่าวิธีการนี้อาจผิดไปจากนี้เราสัมผัสเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดเช่นการรักษาด้วยยาหรือการขาดออกซิเจน เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเซลล์ตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นต่อปัจจัยความเครียดดังกล่าวและสามารถแปลงสภาพตัวเองได้ตลอดเวลาให้เป็นเซลล์ชนิดที่มีเครื่องหมายพื้นผิวที่แตกต่างกันพลาสติกนี้ช่วยให้เซลล์ปรับตัวเข้ากับของพวกเขา

และเข้าถึงความหลากหลายที่เฉพาะเจาะจงของสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่จะช่วยให้พวกเขารักษาและเติบโตและส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะหลบหนีได้ด้วยการโจมตีทางยาเซลล์เนื้องอกชนิดเนื้องอกชนิดอื่นอาจมีข้อ จำกัด น้อยลงตามหลักการลำดับชั้นที่กำหนด แต่สามารถปรับลักษณะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ทั่วไป เงื่อนไข ‘ปรากฏการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในมะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนัง การสังเกตนี้คาดการณ์ว่าการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะกับตัวบ่งชี้เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งอาจไม่ประสบความสำเร็จในผู้ป่วย การค้นพบใหม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามาตรฐานในอนาคต ในการทดลองในห้องปฏิบัติการนักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นการขาดออกซิเจนร่วมกับสัญญาณจากเนื้องอก