หนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดของวัดเขมร

การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดของวัดเขมรในช่วงความมั่งคั่งของเมือง Suryakumara และเป็นผู้บัญชาการกองทัพทั้งสี่นาย ท่ามกลางหินปูนและโขดหินที่ซับซ้อนมีวิหารแปดแห่งที่มีหน้าผาที่ติดกับหินประดับประดาด้วยรอยยิ้มอันลึกลับซึ่งคิดว่าพรรณนาถึงเทวรูป Jayavarman หรือพุทธศาสนาและภาพนูนต่ำนูนประดุจประดิษฐ์เล่านิทานเกี่ยวกับศาสนาและสงคราม

Simon Warrack นักอนุรักษ์หินที่ศึกษาวัดของกัมพูชามานานกว่า 20 ปีคาดว่ากำแพงที่จารึกไว้หลายร้อยเมตรจะยุบลงเมื่อเวลาผ่านไปปล่อยให้จิ๊กซอว์ปริศนาลึกลับสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี ในแง่ของบรรยากาศ Warrack likens Banteay Chhmar ไปยังวัดที่มีชื่อเสียงของนครวัดในปี 1990 เมื่อการท่องเที่ยวยังคงเป็นช่วงวัยเด็ก